jump to content

@ResearchWales magazine Issue 7 out now

05/12/2019

Issue 7 of Health and Care Research Wales’ magazine, @ResearchWales is out now, featuring the latest health and social care research news from across Wales.

Featured stories include:

  • Barking up the right tree – find out how researchers are using a natural material to bioprint ears

  • Making a difference through research: meet our new Director

  • Research funding: the secret to success

Professor Kieran Walshe, Director of Health and Care Research Wales, said:

“While discovery science matters hugely, most of what we do in Health and Care Research Wales is more to do with the translation of ideas into innovations, which can then be evaluated and then, when their value has been demonstrated, scaled and spread across the NHS and the social care system. 

“Over the next few months we want to take stock of what Health and Care Research Wales has achieved and think carefully about what would help us to make more progress towards a health and care system that is really evidence-based.  All ideas welcome!”

Read @ResearchWales magazine Issue 7

**

Mae Rhifyn 7 o gylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, @YmchwilCymru wedi’i gyhoeddi, gan roi sylw i’r newyddion diweddaraf am ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol o ledled Cymru.

Ymhlith y straeon sy’n cael sylw mae:

  • Pwy a ŵyr nerth y pren? – yn dangos sut y mae ymchwilwyr yn defnyddio deunydd naturiol i bio-argraffu clustiau
  • Yn gwneud gwahaniaeth trwy ymchwil: dewch i gyfarfod â’n Cyfarwyddwr newydd
  • Ariannu ymchwil: cyfrinach llwyddiant

Meddai’r Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

“Er bod gwyddoniaeth ddarganfod yn hynod bwysig, mae’r rhan fwyaf o’r hyn rydyn ni’n ei wneud yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ymwneud â throsi syniadau yn bethau arloesol, y gellir yna’u gwerthuso ac yna, pan mae eu gwerth wedi’i ddangos, eu cynyddu a’u lledaenu ar draws y GIG a’r system gofal cymdeithasol. 

“Dros yr ychydig fisoedd nesaf, rydyn ni eisiau pwyso a mesur popeth y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi’i gyflawni a meddwl yn ofalus am beth fyddai’n ein helpu ni i wneud mwy o gynnydd tuag at system iechyd a gofal sy’n bendant wedi’i seilio ar dystiolaeth.  Mae croeso i unrhyw syniadau!”

Darllenwch Rifyn 7 o gylchgrawn @YmchwilCymru